Home Aktualności skłaniam ankieta

Informacja
W dniach 30.09.2019 r. – 05.10.2019 r. Przeprowadzono ankietę w sprawie dalszych losów skalniaka wybudowanego na placu szkolnym przy ul. Wieluńskiej 33 w Ruścu. W ankiecie wzięło udział 100 osób ( członkowie Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły.
Liczba oddanych uzupełnionych ankiet wyniosła 100. Przeliczenia zakreślonych odpowiedzi dokonała komisja w składzie:
1. Aneta Adamczyk
2. Ilona Ochocka
3. Edyta Majchrzak
4. Justyna Kowalczyk
5. Agnieszka Łudczak – Wróbel
Najwięcej głosów uzyskał pkt c) ankiety, który brzmi:
„likwidacja skalniaka przez naszych pracowników i posianie trawnika".
Wyniki innych możliwych odpowiedzi z ankiety:
pkt a) – 9 głosów
pkt b) – 4 głosy
pkt c) – 41 głosów
pkt d) – 29 głosów
pkt e) – 13 głosów
inne propozycje – 4
Ponieważ punkt d) zdobył również dużo głosów, a przewidywał likwidację skalniaka i posadzenie 5 drzewek, przychylimy się do Państwa wyboru.