Home Aktualności inaugur19-20

Lekcja historii...

20190902_090451
20190902_090451
20190902_090514
20190902_090914
20190902_091018
20190902_091210
20190902_091358
20190902_091628
20190902_092249
20190902_092718
20190902_093257
20190902_093534
20190902_093544

W dniu 2 września 2019 r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego.

O godzinie 8.00 wszyscy udali się do Kościoła N.N.M.P. w Ruścu na Mszę Świętą. Następnie

o godz. 9.00 rozpoczął się apel w sali gimnastycznej. Po raporcie Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego wprowadzono Sztandar Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i odśpiewano hymn państwowy. Pani Dyrektor Aneta Grabarz przywitała wszystkich zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli, rodziców, opiekunów i pracowników szkoły. Złożyła również życzenia pomyślności i uznania paniom: Jadwidze Żelichowskiej, Małgorzacie Michalak, Grażynie Kieruzel, które przeszły na emeryturę i podziękowała

za wszelki trud, jaki włożyły w wykonywaną pracę, przyczyniając się przy tym do rozwoju szkoły. W dalszej kolejności głos zabrał Pan Wójt Damian Szczytowski, podkreślając wartość pracy nauczycieli i uczniów w tworzeniu nowej, lepszej przyszłości. Następnie przekazano głos panu Stefanowi Zimnemu, Prezesowi Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, który przedstawił historię Związku i uroczyście przekazał Sztandar Szkole Podstawowej w Ruścu. Wszyscy uczcili minutą ciszy poległych w obronie naszej Ojczyzny. Po wyprowadzeniu Sztandarów delegacja młodzieży złożyła kwiaty i znicze przy tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej. Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów z klasy VII A

i VII B pod kierunkiem pani Małgorzaty Nowak, pana Roberta Trojanowskiego, pana Wojciecha Foręca i pani Anny Trojanowskiej. Montaż słowno – muzyczny nawiązywał do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i był niezwykłą lekcją historii dla wszystkich przybyłych na uroczystość. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, nauczycielom wytrwałości, a rodzicom satysfakcji

z osiągnięć swoich dzieci. Po ceremonii uczniowie udali się z wychowawcami do klas.