20190612_114818
20190612_114818
20190612_115407
20190612_115445

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
O TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII"
W dniu 12.06.2019 r. odbył się w naszej szkole VI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii". Wzięli w nim udział uczniowie z klas
czwartych ze Szkół Podstawowych w Ruścu, Woli Wiązowej i Szczercowie, wyłonieni w drodze eliminacji klasowych. Jego celem było między innymi: zachęcanie uczniów do poznawania zasad ortografii polskiej, popularyzowanie zagadnień związanych z kulturą języka, sprawdzenie umiejętności praktycznego stosowania zasad ortografii i interpunkcji, podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach".
Uczestnicy przystąpili do pisania dyktanda. Prace oceniła komisja konkursowa
w składzie: pan dyrektor szkoły Wiesław Klasztorny, pani Magdalena Koza, pani Beata Hałada, pani Małgorzata Nowak, pani Agnieszka Stępień i przyznała nagrody.
I miejsce zajęła Nikola Małecka - Szkoła Podstawowa w Szczercowie
II miejsce zajął Wojciech Kuniewski - Szkoła Podstawowa w Szczercowie
III miejsce zajęli: Wojciech Pędziwiatr - Szkoła Podstawowa w Ruścu,
Oktawiusz Andrusieczko - Szkoła Podstawowa w Woli Wiązowej
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne książki oraz pamiątkowe dyplomy, pozostali uczniowie - dyplomy uczestnictwa i upominki, a członkowie komisji podziękowania.
Podczas konkursu panowała wspaniała atmosfera, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.
tekst: M. N.

foto: em

 

 

Konkurs ,, Z mitologią za pan brat "

12 czerwca 2019 roku w Gimnazjum w Ruścu odbył się konkurs pod nazwą ,, Z mitologią za pan brat", który zorganizowała Pani Ilona Ochocka. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące treści omawianych lektur. Pierwsze miejsce zajęła Roksana Łudczak, drugie miejsce zajął Kuba Surma, a trzecie miejsce – Kamil Janik. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe długopisy, a zwycięzcy książki ufundowane przez Panią Ilonę Ochocką.
Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością treści przeczytanych książek. Konkurs był dla gimnazjalistów sprawdzianem wiedzy zdobytej przez 3 lata.

tekst: I.O.

 

Konkurs ,, Lubię historię "

10 czerwca 2019 roku odbył się w klasie V międzyszkolny konkurs ,, Lubię historię ", którego organizatorem była Pani Ilona Ochocka. W konkursie uczestniczyło dziewięcioro uczniów z Ruśca i Woli Wiązowej. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością historii. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Foręc, drugie miejsce zajął Krystian Cywiński, a trzecie – Dawid Kita. Konkurs był znakomitą powtórką materiału historii z klasy V. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe długopisy a zwycięzcy – książki. Nagrody dla uczniów ufundowała Pani Ilona Ochocka.
tekst: I.O.