Dziś uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu po szkole podstawowej, który składał się z dwóch części:

- część pierwsza to zadania z języka polskiego i matematyki, z elementami z zakresu historii oraz przyrody,

- część druga obejmowała wiadomości z języka obcego nowożytnego.

Sprawdzianu szóstoklasisty nie można nie zdać. Jednak przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej.

Wyniki z dzisiejszego sprawdzianu zostaną ogłoszone już 27 maja, a szczegółowe informacje oraz zaświadczenia uczniowie otrzymają w swoich szkołach 24 czerwca.

To już ostatni rok, kiedy uczniowie zdają sprawdzian szóstoklasisty. Zgodnie z zapowiedziami MEN, od przyszłego roku wprowadzony zostanie dobrowolny test w pierwszej klasie gimnazjum. Porównanie jego wyników z egzaminem gimnazjalnym ma dać odpowiedź na pytania dotyczące jakości kształcenia.