Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
Nasza placówka aktywnie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Klasowe gazetki, plakaty i wszechobecny dziś kolor niebieski świadczyły o tym, że znamy i respektujemy prawa najmłodszych. Uchwalona bowiem w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane.