LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Od roku szk. 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Ruścu realizowane są zajęcia z wykorzystaniem gogli VR zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie wszystkich klas zapoznani zostali przez p. Iwonę Kurzawę na zajęciach komputerowych z obsługi i z zasadami użytkowania w/s sprzętu.

Uczniowie korzystali z gogli VR na zajęciach języka angielskiego i języka niemieckiego zarówno w klasach starszych jak i młodszych. Uczniowie wybrali się w wirtualną podróż po najbardziej charakterystycznych miejscach państw angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Odkrywali i opisywali cechy krajobrazów, walory świata przyrody i symbole odwiedzanych miejsc. Utrwalali słownictwo nazywając napotkane miejsca, budowle, elementy świata ożywionego i nieożywionego. Ponadto przeprowadzone zostały zajęcia z historii, na których uczniowie mogli zapoznać się z popularnymi wynalazkami XIX wieku oraz odbyć wirtualną podróż po Cesarstwie Rzymskim.

Jedne zajęcia, na których oglądano zabytki i symbole Londynu i rozpoznawano zwierzątka morskie i oceaniczne przeprowadzono z grupą przedszkolną przy realizacji projektu unijnego BYSTRZAKI.

Wykorzystane narzędzia stanowiły atrakcyjny element każdej jednostki lekcyjnej.

Osoby prowadzące zajęcia z wykorzystaniem gogli VR:

Urszula Kowalska- 19 zajęć

Iwona Kurzawa- 8+ zaj. obejmujące obsługę i poprawne użytkowanie

Wojciech Foręc – 2 zajęcia