Projekt Fundacji PGE w naszej szkole

29 maja b.r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu  dobiegła końca realizacja projektu: 

„ Utworzenie placu gier i zabaw dydaktycznych na asfalcie przed budynkiem szkolnym”.

           Projekt  został wdrożony w życie dzięki darowiźnie przekazanej na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjno – Regionalnego „Przyszłość Młodego Pokolenia” przez Darczyńcę – Fundację PGE z siedzibą w Warszawie.

          Projekt polegał na  zakupie gier i zabaw podwórkowych  z  masy termoplastycznej oraz gier stojących na  plac przed budynkiem  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu.  Adresatem jest 344 uczniów szkoły i przedszkola.

Rezultaty projektu to:

– możliwość rozwijania wśród dzieci koordynacji ruchowej, spostrzegawczości uwagi, pamięci wzrokowej, umiejętności pracy w grupie,

– pobudzenie uczniów do aktywności ruchowej po pandemii,

– sposób na likwidację nadwagi wśród dzieci,

– zaproponowanie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego podczas przerw, zajęć świetlicowych,

– stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu na zewnątrz przez najmłodszych,

– wspieranie rozwoju społecznego uczniów z Gminy Rusiec.

Naszym celem jest czynić coś dobrego dla innych, coś, co może przynieść zdrowie, radość i szczęście.

 

Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno – Regionalnego

 „Przyszłość Młodego Pokolenia”,

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Z S – P w Ruścu

serdecznie dziękują

Zarządowi Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie

za okazaną pomoc finansową na rzecz dzieci z Z S – P w Ruścu.