Niezwykła lekcja z ratownikiem medycznym

Dzisiaj pierwsza godzina lekcyjna dla uczniów klasy 1a, 1b, 2, 3a, 3b i 8 miała nieco odmienny charakter. Gościliśmy na niej ratownika medycznego, Pana Daniela, który pokazał im, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową i jak powinna wyglądać pozycja boczna bezpieczna. Ósmoklasiści mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami, a ich młodsi koledzy uczyli się układać poszkodowanego w bezpiecznej dla niego pozycji.