Spotkanie z policjantami

22 marca br. policjanci bełchatowskiej jednostki Policji odwiedzili uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu. Podczas spotkania w klasach 4-8 prowadzili pogadanki w oparciu o elementarne podstawy bezpieczeństwa.
Omówiono problem cyberprzestępczości oraz zagrożenia wynikającego z nawiązywania kontaktów z osobami obcymi. Przedstawiono uczniom zasady odpowiedzialności nieletnich i małoletnich za swoje czyny.
Poruszany został również temat agresji i przemocy w szkołach wśród uczniów. Policjanci nakreślili podstawowe zasady zachowania w społeczeństwie. Uczniowie szkoły brali czynny udział w zajęciach, zadając wiele ciekawych pytań.