Łączy nas przyjaźń

Obecne czasy stały się dla nas egzaminem z życzliwości, umiejętności komunikacji, altruizmu. Nasza szkoła czynnie zaangażowała się w działania, mające pomóc uchodźcom z Ukrainy zaadaptować się w nowych warunkach, z dala od rodzinnych domów. W grupach przedszkolnych, w klasach pojawili się nowi uczniowie – nasi mali przyjaciele, którzy naprawdę dobrze zaaklimatyzowali się. Oprócz dodatkowych zajęć języka polskiego (zarówno w klasach 1-3, jak i 4-8), mających usprawnić komunikację, odbyły się również zajęcia o charakterze integracyjnym, podczas których przygotowywano wspólnie np. wystawki o przyjaźni, wymieniano spostrzeżenia na temat zasad pracy szkoły, poznawano podstawowe zwroty związane z codziennym życiem. Każde dziecko, które przekracza mury naszej szkoły, jest serdecznie witane. Nauczyciele oraz uczniowie okazują mu wsparcie i wyciągają do niego pomocną dłoń. Wspólnymi siłami tworzymy  taką atmosferę, by nasza placówka była miejscem, do którego każdy przyjdzie z radością.