Smutna wiadomość

   Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18.12.2021 r. zmarła wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu – p. Wiesława Studzińska, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży. Osoba, która od podstaw tworzyła struktury gimnazjalne oraz odpowiednie warunki lokalowe dla gimnazjalistów w Gminie Rusiec. Była inicjatorką wielu szkolnych i środowiskowych przedsięwzięć, Dbała o szkołę, wychowanków i nauczycieli jak o własny dom. Angażowała lokalną społeczność do działań na rzecz naszej placówki. Praca zawodowa była zawsze jej pasją.  Żyła szkołą i dla szkoły. Odeszła na emeryturę w grudniu 2003 r.

 W czasie swojej pracy zawodowej została dwukrotnie nagrodzona nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Sieradzu, wielokrotnie nagrodą Wójta Gminy Rusiec. Sprawowała funkcję Radnej Wojewódzkiej w Sieradzu.

Pani Dyrektor, żegnamy Panią, niech Pani spoczywa w spokoju.