Spotkanie z panią Dorotą Mularczyk

16 grudnia klasa 3 uczestniczyła, podobnie jak uczniowie z innych klas w spotkaniu z pisarką p. Dorotą Mularczyk.

Temat odbytych warsztatów to „Pisać każdy może”. Uczniowie pod kierunkiem prowadzącej tworzyli własne opowiadanie. Wspólnie pracowali nad jego kanwą, gromadzili potrzebne słownictwo. Była to bardzo ciekawa forma nabywania umiejętności pisania, tak potrzebnego w edukacji polonistycznej. Uczniowie byli zaciekawieni tematem i aktywnie uczestniczyli w warsztatach.

Opracowała:

Teresa Łudczak