AKCJA CHARYTATYWNA

W okresie od 10.11.2021r  do 10.12.2021r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Ruścu prowadzona była zbiórka charytatywna. Uczniowie mogli przynosić do organizatora akcji – pedagoga szkolnego, wszelkiego rodzaju środki czystości. Zbiórkę zorganizowano dla potrzebujących dzieci z naszej okolicy. Niezwykle ważnym aspektem wszystkich akcji charytatywnych jest kształtowanie wśród młodego pokolenia postawy otwartości na niesienie pomocy innym. Dzięki współpracy całej społeczności szkolnej, ta zbiórka była możliwa i przynosiła oczekiwane efekty. Wszystkie rzeczy zostały przekazane głównemu organizatorowi akcji charytatywnej.

Za wszystkie przekazane w ramach zbiórki rzeczy, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Warto pamiętać, że nawet najmniejsza rzecz  pozwoli zmienić życie drugiego dziecka.

JP