„Rozprawa przeciw przemocy”

Pod takim hasłem dnia 23.listopada odbyło się spotkanie dla klasy 1 i 3, zorganizowane pod opieką p. Joanny Sulimy – Flaszka przez uczniów klasy 6b. Było ono kontynuacją i jednocześnie zakończeniem szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Szkoła jest miejscem, w którym, choć nie chcemy, zdarzają się akty przemocy – nie tej drastycznej dotyczącej bicia, przelewu krwi, ale w głównej mierze tej, która niejednokrotnie dzieciom nie kojarzy się w ogóle z agresją, czyli zastraszanie, wyzywanie, wyśmiewanie, obgadywanie, poniżanie słabszych. Celem scenki sytuacyjnej pokazanej przez szóstoklasistów było właśnie podkreślenie istoty tego problemu, uświadomienie, że słowa, gesty mogą bardzo zranić, skrzywdzić . Jeżeli jesteśmy świadkami takich zachowań i milczymy, nie robimy nic, by się przeciwstawić złu – stajemy się współodpowiedzialni, tak samo winni jak ci, którzy prześladują.

Rozprawie towarzyszyły utwory muzyczne podkreślające prawa dzieci, to, że mogą być słabsze, mogą się śmiać, ale mogą i też płakać , gdy im źle, że mają prawo do szacunku, że chcą być kochane, że mają prawo wybierać sobie przyjaciół. Prawa dzieci, to poważna sprawa, to nie zabawa – jak usłyszeliśmy.

Organizatorzy przedsięwzięcia wierzą, że to, co zostało powiedziane w trakcie spektaklu zapadnie głęboko w sercach i umysłach widzów, że prawo do szacunku i godności będzie zawsze , wszędzie i przez wszystkich respektowane.

Po przedstawieniu jego obserwatorzy uczestniczyli w dyskusji na temat praw dzieci. Potrafili poprawnie określić, jak należy się zachowywać względem kolegów, koleżanek, drugiego człowieka.

Na zakończenie, w nagrodę za dobre zachowanie, za uważność – wszyscy otrzymali po cukierku :), by i dla ciała była jakaś radość.