Wycieczka do Nadleśnictwa Bełchatów

W poniedziałek, 27 września, uczniowie klas drugich oraz czwartych uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa Bełchatów w Klukach w ramach realizacji innowacji ekologiczno-przyrodniczej „Od nasionka do papieru po recykling”. Uczestnicy wycieczki pod kierunkiem pracownika Nadleśnictwa przebyli ścieżkę edukacyjną „Opowieści bielika”. W kolejnych stacjach uczniowie poznawali charakterystyczne dla okolicznych lasów zagadnienia: ssaki, ptaki, owady, drzewa naszych lasów, drewno, grzyby jadalne i trujące, ochrona środowiska oraz źródła energii odnawialnej. W praktyczny i ciekawy sposób uczniowie mogli sprawdzić stopień zapamiętania zdobytych informacji poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt, rozróżnianie drzew po wyglądzie pnia i kory.  Ponadto uczniowie dokonali obserwacji szkółki leśnej „Borowiny”, poznali jej specyfikę oraz celowość jej prowadzenia przez leśników. Czas spędzony w środowisku leśnym stał się wspaniałą lekcją przyrody i ekologii. Ognisko przygotowane przez leśników dało uczestnikom wycieczki chwilę na podzielenie się wrażeniami, rozmowę z kolegami i koleżankami w przyjaznej atmosferze z dala od szkolnego gwaru.