Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 dla wychowanków naszej szkoły

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 będzie przebiegała według następującego planu: 1.      8.00 – Msza Święta 2.      9.00 – uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (sala gimnastyczna) 3.      spotkania w salach z wychowawcami: ·         kl.1- świetlica ·         kl.2a – nr 6 ·         kl.2b – nr 13 ·         kl.3 – nr 10 ·         kl.4a – nr 18 ·         kl.4b – nr 20 ·         […]

Gratulujemy naszym Absolwentom!

W dniach 25 – 27 maja 2021 r. przeprowadzono w naszej szkole egzamin ósmoklasisty. W sprawdzianie wzięło udział 29 uczniów. Pomimo trudnych przygotowań do pierwszego egzaminu zewnętrznego, jakim był egzamin ósmoklasisty, nasi uczniowie poradzili sobie z wyzwaniem. Poniżej prezentujemy ich wyniki w porównaniu do rezultatów osiąganych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Średnie wyniki szkoły z poszczególnych przedmiotów:   […]