Podsumowanie konkursu matematycznego w klasach 2 i 3

W dniu 1 czerwca odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas: drugiej i trzecich, do którego w dniu 13 maja przystąpiło 27 uczniów, w tym 7 uczniów z klasy 2; 8 uczniów z klasy 3a i 12 uczniów z klasy 3b.

Wyniki konkursu są następujące:

W kategorii klasa 2:

I miejsce – Banasiak Piotr

II miejsce – Patela Hanna

III miejsce – Stolarczyk Weronika

W kategorii klasa 3a:

I miejsce – Bzikowska Julia

II miejsce – Pluskota Lilianna

III miejsce – Kraszewska Kinga

W kategorii klasa 3b:

I miejsce – Majchrzak Nadia

II miejsce – Bartkowiak Mateusz

III miejsce – Dobrowolski Michał

Nasi najlepsi matematycy z klas młodszych zostali obdarowani książkami.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły i wręczone przez dyrektora szkoły P. Anetę Grabarz.