Program profilaktyczny DEBATA

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DEBATA

W dniu 23.09.2020 r. uczniowie klasy siódmych wzięli udział w rekomendowanym programie profilaktycznym zatytułowanym DEBATA. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Oprócz tego poruszano takie zagadnienia jak:

– wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),

– klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,

– wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych

– osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych (rodziców i nauczycieli).